Castellano | Català

Direcció d'obra

Realitzem auditories de projectes constructius, detectem problemàtiques d’execució o els adaptem a la normativa autonòmica.

Ens encarreguem de fer les modificacions en documentació i traslladar-ho a obra, fent el seguiment i treballant amb l’industrial o la propietat.